Coaching

Coaching

Comma Training & Coaching heeft zich gedurende haar negenjarig bestaan in eerste instantie toegelegd op het trainen en motiveren van professionals en hun leiding-gevenden. In veel gevallen is training voldoende. Maar soms is er meer nodig. Dan kan coaching uitkomst bieden.

Na het volgen van een training kan betrokkene de wens hebben om gedurende enige tijd geadviseerd en begeleid te worden zodat de geleerde stof beklijft en de positieve gedragsverandering(en) geborgd worden. Effectiviteit en rendement van een training worden zo aanmerkelijk verhoogd.

Ook zonder het volgen van een training kan betrokkene individuele advisering en begeleiding tijdens bepaalde (specifieke) werkzaamheden wensen. Daarom wordt het ook wel “training-/coaching-on-the-job” genoemd. Wanneer hiervoor wordt gekozen zal dit veelal toch de aanzet zijn tot het volgen van (vervolg) trainingen. Door het individuele karakter richt coaching zich op de specifieke vraag of problematiek van de coachee. Het resultaat zal daarom steeds verschillend zijn.

Tijdens het coaching traject zal de nadruk liggen op het versterken van de kwaliteiten en mogelijkheden van de coachee. Afhankelijk van de geformuleerde leerdoelen vindt er een verandering plaats in werkgedrag en werkhouding. Er ontstaat een reëler beeld van de eigen mogelijkheden en er groeit meer vertrouwen in de eigen capaciteiten. Daardoor worden belemmeringen in het eigen functioneren weggenomen, wat het werkplezier vergroot. En wat de organisatie uiteindelijk ten goede komt.

Met onze individuele coaching richten we ons op:
v bewustzijnsontwikkeling en houding
v de gouden boeddha in elk mens
v de balans tussen privé en werk
v loopbaanontwikkeling
v het voorkómen en overwinnen van knelpunten in het functioneren
v het verdiepen van communicatie- en/of managementvaardigheden
v het verdiepen van vaardigheden met betrekking tot intermenselijke relaties
v het stellen van zakelijke en persoonsgerichte doelstellingen

Bij het uitvoeren van al onze activiteiten staan normen en waarden al sinds jaar en dag hoog in ons vaandel alsmede het waarborgen van de privacy van deelnemers. Tijdens het coaching traject zullen niet alleen de belangen van de deelnemer(s) aandacht krijgen maar uiteraard zullen wij ook de belangen van de organisatie in de gaten houden.