Open trainingen

Open trainingen

Bij open trainingen is er sprake van een groep deelnemers uit verschillende organisaties. Wat de deelnemers gemeen hebben is hun professie, hun leerdoel(en) en hun wil om te leren. Wat verschilt is o.a. hun bedrijfscultuur, hun klantenset, hun werkomgeving, de afspraken en regels waarmee zij in hun dagelijks werk te maken hebben. Onze trainers proberen altijd daar waar mogelijk met genoemde verschillen rekening te houden.
Intakegesprek
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor wat hij leert. Hij moet daarvoor wel inzicht hebben in de doelen die hij zich stelt . Daarom wordt voorafgaand aan een training met elk van de deelnemers een elektronisch intakegesprek gevoerd. Aan de hand van een gerichte vraagstelling verschaft het intakegesprek een aantal belangrijke antwoorden. Het spreekt vanzelf dat de trainer de doelen van de verschillende deelnemers zoveel mogelijk meeneemt in zijn eigen taakstelling.

Locatie
Onze trainingen worden verzorgd op verschillende locaties in het land.

Trainingskalender
Onze trainingskalender is op aanvraag.

Tarieven

Management trainingen
De kosten voor de managementtrainingen bedragen € 620,00 per persoon per dag.

Commerciële trainingen
De kosten voor de commerciële trainingen bedragen € 530,00 per persoon per dag.
De kosten voor de training account management bedraagt € 590,00 per persoon per dag.

Communicatie trainingen
De kosten voor de communicatie trainingen bedragen € 450,00 per persoon per dag.

Genoemde bedragen zijn inclusief
v elektronisch intakegesprek
v huur zaalaccommodatie
v huur apparatuur
v gebruik van koffie, thee en frisdranken
v lunch
v deelnemersmateriaal
v handout

Genoemde bedragen zijn exclusief
v BTW
v eventuele reis- en verblijfskosten van de deelnemers

Genoemde bedragen zijn geldig van 1 januari 2006 t/m 31 december 2006.
Prijswijzigingen voorbehouden.

Annulering

Als u door omstandigheden niet aan de training kunt deelnemen zal de volgende annuleringsregeling van toepassing zijn:
v tot een maand vóór aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.
v wanneer u annuleert tussen een maand en veertien dagen vóór de
aanvangsdatum zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag
v wanneer u annuleert binnen veertien dagen vóór aanvang van de training,
bent u het volledige oorspronkelijke bedrag verschuldigd
Deze annuleringsregeling vervalt wanneer u of uw organisatie voor een andere deelnemer zorgt.

Wanneer u op de eerste dag van de training niet verschijnt, wordt dit door ons aangemerkt als annulering. Het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen. Ook wanneer u tijdens de training besluit deze niet voort te zetten, beschouwen wij dit als annulering. In alle genoemde gevallen bent u het volledige oorspronkelijke bedrag verschuldigd.

Doorschuiven
Doorschuiven naar een volgende training is alleen mogelijk indien er nog plaats is op de betreffende training.
Verder is de volgende regeling van toepassing:
v bij doorschuiven naar een volgende training tussen een maand en veertien dagen
vóór aanvang van de oorspronkelijke training brengen wij € 75,00
administratiekosten in rekening
v bij doorschuiven naar een volgende training binnen veertien dagen vóór aanvang
van de oorspronkelijke training bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd,
plus € 75,00 administratiekosten.

Betaling
De totale trainingskosten dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.